Om samfundet

Styrelsen

Ordförande

Mikael Eboskog


Vice ordförande

Jenny Nord


Sekreterare

Tom Wennberg


Skattmästare

Sara Hagström Yamamoto


Ansvarig för medlemsregister samt urval av nya medlemmar

Lars Ersgård


Ansvariga för sociala medier

Gustav Wollentz


Ansvarig för hemsidan

Sven Kalmring


Stipendiesekreterare

Gustav Wollentz


Redaktörer för Current Swedish Archaeology

Alison Klevnäs och Sophie Bergerbrant


Digital redaktör för Current Swedish Archaeology

Gustav Wollentz


Redaktör för Gjallarhornet

Per Nilsson


Reseansvarig

Helena Borna-Ahlkvist


Övrig ordinarie ledamöter

Peter Holmblad, Catrin Sandberg och Frida Palmbo


Suppleant

Jhonny Thérus