Rosa Tengborgs stipendiefond

Utlysning av medel från Rosa Tengborgs stipendiefond 2024


Svenska arkeologiska samfundet utdelar medel från Rosa Tengborgs fond till yngre svenska arkeologer, som vill delta i undersökningar utomlands eller som där vill bedriva arkeologiska studier. Medel kan också delas ut till yngre utländska arkeologer, som vill delta i undersökningar och bedriva studier i Sverige. Företrädesvis utdelas stipendier till forskare som inte uppnått 35 års ålder.


Totalt utdelas denna gång 20 000 kr.


• Behörig att söka stipendium är den som arbetar inom Samfundets intresseområde och innehar minst 90 hp i arkeologi eller angränsande ämne (för utländsk sökande motsvarande kompetens).

• Ansökningstiden utgår den 18 februari 2024. Beslut om stipendier tas av Svenska Arkeologiska Samfundets styrelse och mottagare meddelas efter Samfundets årsmöte.

• Ansökan skall innehålla CV, resplan och kostnadsberäkning samt uppgift om den sökandes forskningsinriktning och resans syfte.

• Resan skall anträdas under 2024.

• Kortfattad reseberättelse skall tillställas Samfundets styrelse senast 2 månader efter resans slut. Denna kommer att publiceras i Gjallarhornet.


På senare år har stipendier utdelats för resor till bland annat utgrävning i Baskien, inventering på Åland, praktikarbete i Nafplion, samt för konferens i Oslo.


Välkommen med din ansökan!Vänligen
Svenska Arkeologiska Samfundets styrelse
genom Gustav Wollentz, stipendiesekreterare