Rosa Tengborgs stipendiefond

Utlysning av medel från Rosa Tengborgs stipendiefond 2022


Svenska arkeologiska samfundet utdelar medel från Rosa Tengborgs fond till yngre svenska arkeologer, som vill delta i undersökningar utomlands eller som där vill bedriva arkeologiska studier. Medel kan också delas ut till yngre utländska arkeologer, som vill delta i undersökningar och bedriva studier i Sverige. Företrädesvis utdelas stipendier till forskare som inte uppnått 35 års ålder.


Totalt utdelas denna gång 40 200 kr. Detta är något mer än vanligt på grund av att större delen av summan inte delades ut 2020 på grund av att Covid-19 förhindrade resande utomlands.


- Behörig att söka stipendium är den som arbetar inom Samfundets intresseområde och innehar minst 90 hp i arkeologi eller angränsande ämne (för utländsk sökande motsvarande kompetens).

- Ansökningstiden utgår den 18 februari 2022. Beslut om stipendier tas av Svenska Arkeologiska Samfundets styrelse och mottagare meddelas efter Samfundets årsmöte.

- Ansökan skall innehålla CV, resplan och kostnadsberäkning samt uppgift om den sökandes forskningsinriktning och resans syfte.

- Resan skall anträdas under 2022.

- Kortfattad reseberättelse skall tillställas Samfundets styrelse senast 2 månader efter resans slut. Denna kommer att publiceras i Gjallarhornet.


På senare år har stipendier utdelats för resor till utgrävningar i Finland och Grekland samt för konferensresor till Bangkok och Tallinn och för möte i Köln.


Välkommen med din ansökan!Vänligen
Svenska Arkeologiska Samfundets styrelse
genom Gustav Wollentz, stipendiesekreterare